Veel gestelde vragen

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • Op dit moment is de praktijk gesloten voor inschrijving van nieuwe patienten. Bent u in Twello (of directe omgeving) komen wonen en op zoek naar een huisarts, dan kunt u zich  in de praktijk van dr Spijker, Kerklaan 4, aanmelden. De overige huisartsenpraktijken in Twello zijn momenteel gesloten voor inschrijving.

  Wanneer er sprake is van gezinshereniging ( bijvoorbeeld; uw bent reeds patiënt en uw partner e/o thuiswonende kinderen hebben een andere huisarts in Twello) dan kunt u ervoor kiezen om zich allen bij dezelfde huisarts aan te melden. Neemt u hiervoor contact op met de assistente. 

  Mocht u vragen hebben betreffende uw inschrijving dan kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente ( tel; 0571-271555).

   

 • Wanneer uw huisarts met u heeft afgesproken dat u bloed moet laten prikken, krijgt u geen aanvraagformulier meer mee. De huisarts heeft het  laboratoriumformulier digitaal ingevuld en aangevraagd.

  U kunt elke ochtend tussen 08.00 – 12.00 uur bloed laten afnemen op het prik.lab, wanneer u in het bezit bent van een patiëntenpas van het ziekenhuis neemt u deze dan mee wanneer u gaat prikken.

  Mocht u deze pas niet in uw bezit hebben neemt u dan een geldig id-bewijs (rijbewijs, id-kaart, paspoort) mee.

  Voor de uitslag kunt u na 2 werkdagen telefonisch contact opnemen met de praktijk.

 • Uw huisarts doet geen rijbewijskeuring. Chauffeurs jonger dan 75 jaar met een C/D/E rijbewijs, chauffeurs ouder dan 75 jaar (75-plusser) en overige automobilisten welke een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen terecht bij Regelzorg in het Kulturhus Jachtlust in Twello (Jachtlustplein nr 11).

  Dit kan alleen door vooraf een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, telefoonnummer: 088-23233000.

  Via de website www.regelzorg.nl vindt u aanvullende informatie betreffende de rijbewijskeuring en u kunt eventueel  zelf een datum plannen voor uw rijbewijskeuring.

  https://regelzorg.nl/

  In het Medisch Centrum kunt u voor een rijbewijskeuring terecht bij dr Bijkerk (huisarts in opleiding). Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact op nemen met de assistente, zij zal met u een afspraak plannen voor de keuring.

 • Nee, wij willen graag dat u het probleem eerst met uw huisarts bespreekt. Deze kan beoordelen of verwijzing naar de praktijkondersteuner GGZ de beste optie is, of dat er andere mogelijkheden zijn. Een bezoek aan de praktijkondersteuner gaat NIET ten koste van het eigen risico!

 • Wanneer u in aanmerking komt voor de griepspuit ontvangt u van ons hiervoor een uitnodiging. Deze kunt u in de eerste week van oktober, per post verwachten.

  Wanneer de assistente met u heeft afgesproken dat u aan huis word geprikt ontvangt u van ons geen uitnodiging en zal de assistente bij u aan huis komen om de griepspuit aan u te geven.

  Mocht u wel in aanmerking komen voor de griepspuit en geen uitnodiging hebben ontvangen neemt u dan contact op met de assistente.

 • Wie kan uw huisarts- en apotheekdossier bekijken?
  Als u ziek bent, wilt u goede en veilige zorg ontvangen. Meestal kunt u met klachten over uw gezondheid terecht bij uw eigen huisarts of apotheek. Die houden beiden een dossier bij over de zorg die zij aan u leveren.

   

  Lees meer