Veel gestelde vragen

 • Op dit moment is het niet mogelijk om via mijngezondheid.net of  via de dokter dichtbij app digitaal een afspraak te plannen bij u huisarts. Dit ivm de noodzakelijke maatregelen omtrent het coronavirus. 

  Het is nog niet duidelijk wanneer deze maatregel wordt opgeheven.

  Heeft u  vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.

   

 • Coronavirus

  15.03.2020

  Betreed alleen de praktijk wanneer u een afspraak heeft!

  Wanneer u zich wilt laten testen op corona dan kunt u contact opnemen met de GGD, tel; 0800-1202.

  Bij dringende vragen verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met de assistente.

  Indien u vragen heeft betreffende Corona graag eerst de volgende websites raadplegen:

  www.thuisarts.nl

  www.rivm.nl

   

  Contact met de praktijk graag telefonisch of via econsult.

   

  03.03.2020

  Wij zijn zeer alert op het Coronavirus

  Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft:

  •  was u handen vaak met zeep.
  •  nies en hoest in uw ellenboog.
  •  gebruik papieren zakdoekjes.

  Blijf thuis als onderstaande 2 dingen voor u kloppen:

  1. U bent in China, Iran, Singapore, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest.
  2.  U heeft klachten: verkoudheid, hoesten of niezen.

  Bel direct uw huisarts of huisartsenpost als onderstaande 3 dingen voor u kloppen:

  1. U bent in een besmet gebied geweest of bij iemand die het Coronavirus heeft.
  2.  U heeft koorts ( 38graden of hoger)
  3.  U hoest of ademt moeilijk.

  Uw huisarts vertelt dan wat u moet doen. Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe.

  Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente; 0571-271555

  Of bel het publieksinformatienummer van de overheid: 0800-1351

  Voor actuele en aanvullende informatie raadpleegt u de website van Thuisarts.nl of de website van het RIVM.

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

  Wilt u duidelijk aangeven welke klacht u wilt bespreken! Wanneer u meerdere klachten met de huisarts wil bespreken, geeft u dit alstublieft door aan  de assistente, zij zal indien noodzakelijk extra tijd voor u reserveren.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • Wanneer u in Twello of in de directe omgeving bent komen wonen dan kunt u zich in de huisartsenpraktijk Scholte op naam van dr Demir en dr Maside inschrijven.  De overige huisartsenpraktijken in Twello zijn momenteel gesloten voor inschrijving.

  Wanneer er sprake is van gezinshereniging ( bijvoorbeeld; uw bent reeds patiënt en uw partner e/o thuiswonende kinderen hebben een andere huisarts in Twello) dan kunt u ervoor kiezen om zich allen bij dezelfde huisarts aan te melden. Neemt u hiervoor contact op met de assistente. 

  Mocht u vragen hebben betreffende uw inschrijving dan kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente ( tel; 0571-271555).

   

 • Wanneer uw huisarts met u heeft afgesproken dat u bloed moet laten prikken, krijgt u geen aanvraagformulier meer mee. De huisarts heeft het  laboratoriumformulier digitaal ingevuld en aangevraagd.

  Om de 1,5 meter maatregel te kunnen hanteren kunt u alleen nog op afspraak terecht bij 1 van de servicepunten van het laboratorium. Belt u  voor het maken van een afspraak naar tel: 0570535464.

  Het prik laboratorium is in Twello  van maandag tm vrijdagochtend tussen 08.00 – 12.00 uur geopend,  wanneer u in het bezit bent van een patiëntenpas van het ziekenhuis neemt u deze dan mee wanneer u gaat bloedprikken.

  Mocht u deze pas niet in uw bezit hebben neemt u dan een geldig id-bewijs (rijbewijs, id-kaart, paspoort) mee.

  Voor de uitslag kunt u na 2 werkdagen telefonisch contact opnemen met de praktijk.

 • Uw huisarts doet geen rijbewijskeuring. Chauffeurs jonger dan 75 jaar met een C/D/E rijbewijs, chauffeurs ouder dan 75 jaar (75-plusser) en overige automobilisten welke een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen terecht bij Regelzorg in het Kulturhus Jachtlust in Twello (Jachtlustplein nr 11).

  Dit kan alleen door vooraf een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, telefoonnummer: 088-23233000.

   

  Via de website www.regelzorg.nl vindt u aanvullende informatie betreffende de rijbewijskeuring en u kunt eventueel  zelf een datum plannen voor uw rijbewijskeuring.

  https://regelzorg.nl/

  Vanaf 20 augustus 2020 verzorgt Zorgsaam iedere derde donderdagmiddag vd maand (van 13.30 tot 16.00 uur) rijbewijskeuringen aan de Duistervoordseweg 57 in Twello. (Dit is zowel voor leden als voor niet-leden). Een rijbewijskeuring kunt u aanvragen via tel: 055-5889858 of via www.zorgsaam.nl , hier vind u ook de tarieven.

  In het Medisch Centrum kunt u voor een rijbewijskeuring terecht bij dr. I. Nederveen (huisarts in opleiding). Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact op nemen met de assistente, zij zal met u een afspraak plannen voor de keuring.

 • Nee, wij willen graag dat u het probleem eerst met uw huisarts bespreekt. Deze kan beoordelen of verwijzing naar de praktijkondersteuner GGZ de beste optie is, of dat er andere mogelijkheden zijn. Een bezoek aan de praktijkondersteuner gaat NIET ten koste van het eigen risico!

 • Wanneer u in aanmerking komt voor de griepspuit ontvangt u van ons hiervoor een uitnodiging. Deze kunt u in de eerste week van oktober, per post verwachten.

  Wanneer de assistente met u heeft afgesproken dat u aan huis word geprikt ontvangt u van ons geen uitnodiging en zal de assistente bij u aan huis komen om de griepspuit aan u te geven.

  Mocht u wel in aanmerking komen voor de griepspuit en geen uitnodiging hebben ontvangen neemt u dan contact op met de assistente.

 • Wie kan uw huisarts- en apotheekdossier bekijken?
  Als u ziek bent, wilt u goede en veilige zorg ontvangen. Meestal kunt u met klachten over uw gezondheid terecht bij uw eigen huisarts of apotheek. Die houden beiden een dossier bij over de zorg die zij aan u leveren.

   

  Lees meer

 • Wanneer u een afspraak met de huisarts, praktijkondersteuner of assistente vergeten bent brengen wij kosten in rekening.

  Wij reserveren tijd voor u, tijd welke niet beschikbaar is voor een andere patiënt. Mocht u verhindert zijn dan horen wij dit graag zo snel mogelijk telefonisch van u, wij kunnen dan de vrijgekomen afspraak gebruiken voor een andere patiënt. Wanneer u een afspraak vergeet zal de assistente u proberen te bellen. Mocht het vaker voorkomen dat u de afspraak vergeet dan krijgt u nota van ons. De zorgverzekeraar vergoed deze kosten niet.

  Mocht u vragen hebben betreffende het niet nakomen van u afspraak of over een nota neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

   

 • Wanneer de praktijk op werkdagen tijdens kantooruren (maandag tm vrijdag 08.00-17.00uur) gesloten is ivm bijvoorbeeld vakantie, na-scholingen etc en u heeft dringend een huisarts nodig dan kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.

  De assistente is telefonisch bereikbaar voor dringende vragen welke niet kunnen wachten.

  Heeft u dringend spoedgeval tel: 0571-271555 toets een 1

  Voor overige dringende vragen aan de assistente tel: 0571-271555 toets een 3

  Voor het bestellen van u herhaalmedicatie kunt u de receptenlijn inspreken, tel: 0571-271555 toets een 2

  Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u bij dringende gevallen contact opnemen met de huisartsenpost in Deventer, tel: 0570-501777