« terug naar vorige pagina

Vaccinatiecampagne Covid najaar 2022

01.08.2022

Besluit minister

Op vrijdag 29 juli heeft door de minister van VWS besluitvorming plaatsgevonden over een nieuwe vaccinatiecampagne COVID-19 in het najaar.

Het OMT Vaccinatie (OMT-V) heeft geadviseerd in het najaar een herhaalprik tegen corona aan te bieden. De aanleiding hiervoor is een mogelijke toename van infecties in het najaar. Hoewel dit niet goed te voorspellen is, moet er toch rekening mee worden gehouden. Vaccineren helpt tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname en verkleint de kans dat je het virus overdraagt aan anderen. Voor ouderen vanaf 60 jaar en medische risicogroepen, mensen die bij SARS-CoV-2-infectie een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte en sterfte, is het van belang een herhaalprik te halen. Aanvullend krijgen ook zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten en cliënten een herhaalprik tegen corona aangeboden.
Nadat deze groepen zijn uitgenodigd en de mogelijkheid hebben gekregen een afspraak te maken, wordt de herhaalprik aangeboden aan iedereen van 12-59 jaar die dat wil.

Het interval van 3 maanden na de laatste coronavaccinatie of coronabesmetting blijft bestaan, evenals de 15 minuten wachttijd na de vaccinatie.

De beoogde start van de nieuwe vaccinatieronde is half september 2022.