« terug naar vorige pagina

Inschrijving Huisartsenpraktijk Scholte / Demir

Geachte familie/mevrouw/heer,

 

Zoals u misschien heeft gemerkt is er de afgelopen jaren binnen de

huisartsenzorg veel veranderd. Als huisartsen hebben wij er bijvoorbeeld

meer taken bijgekregen. Ook is de zorgvraag van onze patiënten

toegenomen en ingewikkelder geworden. Om ‘meer tijd voor de patiënt’ te

kunnen waarborgen gaan wij op korte termijn een verandering in onze

huisartsenpraktijk doorvoeren.

 

Meer tijd voor de patiënt

Samen met collega-huisartsen in Twello, Terwolde, huisartsencoöperatie

Deventer en Omstreken (HCDO) en zorgverzekeraars hebben we gekeken naar

hoe wij ‘meer tijd voor de patiënt’ kunnen vrijmaken. Wij willen

voldoende tijd voor u als patiënt hebben en ook in de toekomst goede

huisartsenzorg kunnen blijven leveren. Daarom gaan wij in Twello een

extra huisartsenpraktijk openen zodat de huisartsenpraktijken

afzonderlijk kleiner worden.

 

Nieuwe praktijk

Per 1 april 2023 starten dr. Serap Demir en dr. Maside Demir met een

eigen huisartsenpraktijk in het Medisch Centrum in Twello.

Wij werken al vele jaren samen in de praktijk en de dokters Demir zijn

ook voor velen van u een bekend gezicht.

Dr. Sandra Scholte-Talsma en dr. Arnold Scholte gaan verder met een

afgeslankte praktijk. De huidige praktijk telt meer dan 5100 patiënten

en dat vinden wij te groot. Wij willen graag doorgaan met twee kleinere

praktijken, noodzakelijk om de gewenste zorg te kunnen blijven leveren.

 

 

Praktijk kiezen

Uiteraard staat het u vrij zelf te kiezen voor een praktijk waar u bent

ingeschreven. Er zullen patiënten zijn die graag meegaan met de praktijk

van dr. Serap Demir en dr. Maside Demir, anderen zullen graag bij hun

eigen praktijk, dr. Sandra Scholte-Talsma en dr. Arnold Scholte blijven.

Ook zullen er patiënten zijn die geen voorkeur hebben bij wie ze vanaf 1

april 2023 in de praktijk komen.

 

 

Zoals gezegd zijn er voor u als patiënt de volgende keuze mogelijkheden:

  1. Overstappen naar de praktijk van dr. Serap Demir en dr. Maside Demir.
  2. Bij de praktijk van dr. Sandra Scholte-Talsma en dr. Arnold Scholte

   blijven.

  1. U heeft geen voorkeur bij welke huisartsenpraktijk u wordt

   ingeschreven.

 

In verband met de voorbereidingen voor de nieuwe praktijkorganisatie

horen we graag van u welke mogelijkheid uw voorkeur heeft.

 

Graag uw voorkeur voor 1 februari 2023 per mail of de volledig

ingevulde antwoordstrook in de praktijk afgeven (graag niet via de

telefoon).

                               mailadres: inschrijvingscholte.demir@hcdo.nl

     

 Aandachtspunten bij de nieuwe praktijkindeling

 

*Dr. Sandra Scholte-Talsma en dr. Arnold Scholte ondersteunen de start

 van de nieuwe praktijk van dr. Serap Demir en dr. Maside Demir.

 Patiënten hoeven zich dus niet bezwaard te voelen wanneer zij voor een

 overstap naar de praktijk van dr. Serap Demir en dr. Maside Demir

 kiezen. Immers daar zijn we allemaal mee geholpen om ‘meer tijd voor de

 patiënt’ vrij te kunnen maken.

 

*Patiënten die geen voorkeur voor een praktijk aangeven (keuze 3),

 zullen worden verdeeld over de praktijken Scholte/Scholte-Talsma en

 Demir/Demir. Een deel van de patiënten blijft bij de eigen huisarts en

 een deel gaat naar de nieuwe praktijk van Demir/Demir.

 

*Bij een ongelijke verdeling zijn we genoodzaakt in sommige gevallen

 een keuze voor u te moeten maken om tot gelijkwaardige praktijken te

 komen.

 

*Wanneer wij 1 februari 2023 geen bericht van u hebben ontvangen gaan we

 ervan uit dat u geen voorkeur heeft in welke praktijk u komt.

 

*Omdat huisartsen ‘gezinsartsen’ zijn, geldt uw keuze voor het gehele

 woonverband, dus samen met uw partner of gezin. We stellen het op prijs

 om huisarts van het ‘gehele gezin’ te zijn.

 

*Patiënten die per 1 april 2023 naar de praktijk van dr. Serap Demir en

  1. Maside Demir gaan krijgen daarover voor 1 maart 2023 bericht.

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en zien met veel

vertrouwen uit naar de nieuwe werkwijze en onze nieuwe praktijk in 2023!

 

 

Met hartelijke groeten,

 

Sandra Scholte-Talsma, Arnold Scholte, Serap Demir en Maside Demir

 

==================================================================

 ANTWOORDFORMULIER:

 

 Graag uw keuze omcirkelen en dit strookje volledig

    invullen en voor 1 februari 2023 inleveren of uw keuze mailen!

    inschrijvingscholte.demir@hcdo.nl

 

 

1) Overstappen naar de praktijk van dr. Demir/Demir

 

 

2) In de praktijk van dr. Scholte/Scholte-Talsma blijven

 

 

3) Geen voorkeur voor een praktijk

 

 

Naam:

 

Adres:

 

Geb.datum (van alle personen):

==================================================================