« terug naar vorige pagina

Mariska Schoegje

Sinds maart 2014 ben ik part time werkzaam binnen het medisch centrum Twello voor huisartsen in de functie van Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ). Dit houdt in dat ik de huisartsen ondersteun in probleemverheldering van de psychische klachten, wat is de aard en de ernst ervan en het beoordelen van noodzaak tot interventie of verwijzing.

Kortdurende ondersteuning, behandeling is mogelijk bij problemen en vragen op het gebied van psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek.

Bij vermoeden van een psychiatrische stoornis zal u, in overleg met de huisarts, voor diagnostiek en behandeling verwezen kunnen worden naar basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ.

 

Uw huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische cq. huisartsgeneeskundige GGZ diagnostiek en is eindverantwoordelijk.

Achtergrond/Overige:

Ik ben jaren werkzaam geweest als verpleegkundige GGZ bij verschillende settingen van Dimence. Sinds 2008 ben ik opgeleid tot Verpleegkundig specialist GGZ en momenteel  in deze functie ook werkzaam bij Mindfit, generalistische Basis GGZ in Zwolle West, al waar mijn specialisaties liggen in het behandelen en begeleiden van mensen met ADHD, bieden van kortdurende behandeling bij licht tot matige angst-, stemming-, en persoonlijkheidsproblematiek, herstelgerichte zorg bij chronisch psychiatrische problematiek en somatische screening bij psychofarmacagebruik.